Ssscream sales activities

PRIVACY POLICY

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door ssscreamsalesactivities.nl worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het onderhouden van de klantrelatie met u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U heeft ten allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Ssscreamsalesactivities.nl wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal ssscreamsalesactivities.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon.